DERNEK HAKKINDA

EĞİTİM VE BURSLAR

Türk Aferez Derneği Türkiye’deki aferez pratiğini daha ileriye götürmek amacıyla istekli bilim insanlarına yurt dışında terapötik aferez alanında eğitimlerine katkı sağlamaktadır. Bu amaçla derneğimize başvuran bilim insanlarına eğitim için merkez ve burs olanakları sağlanmaktadır. Bugüne kadar iki bilim insanı yurt dışında terapötik aferez alanında eğitim almaları için derneğimiz tarafından desteklenmiştir.

Teşekkür yazıları

Tuğçe Nur Yiğenoğlu Volkan Karakuş