DERNEK HAKKINDA

ONURSAL BAŞKAN

1978 yılında Ankara Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1982 yılında aynı fakültenin İç Hastalıkları uzmanı olan Dr. İlhan,Yök kararı ile Hematoloji – Onkoloji Kliniğinin kurulmasında rol aldı. 1984-85 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisinde Askerliği, 1985-88 yıllarında SSK’da mecburi hizmeti yaptıktan sonra 1988 yılında A.Ü.T.F.’ye geri dönerek Hematoloji yan dal ihtisasına başladı. 1990 yılında Hematoloji Yrd. Doç., 1991 yılında Hematoloji doçenti oldu. 1993-96 yıllarında A.Ü.T.F. yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye’de ilk Otolog, ve Allojeneik Periferik Kök Hücre Naklini yapan ekipte bulundu. Yüksek doz tedavi prensiplerinin gelişmesinde çalışmaları olan Dr. İlhan Türkiye’nin ilk Aferez Ünitesi’ni 1994’de kurdu. 1996 yılında ABD’de ye giderek M.D. Anderson Cancer Center’de Prof. Dr. Martin Korbling ve Prof. Dr. Richard Champlin’le Kök Hücre Mobilizasyonu, Kriyoprezervasyonu ve Nakli konularında 1996 yılında çalıştı. Dönüşte modern Terapötik Aferez Ünitesi’ni kurdu ve Kök Hücre Nakli Ünitesinin yapılandırılmasında görev aldı.

1996 yılında Hematoloji profesörü oldu. 1997’de THD Aferez Komitesini kurdu. 2000 yılında Hemaferez Derneği Kurucu Başkanı olan Dr. İlhan 2001’de World Apheresis Association (WAA) yönetimine girdi,yine 2001 yılı Ekim ayında Türk Hematoloji Derneği Başkanı oldu.İki dönem başkanlığı takiben 2005 yılında kendi isteği ile ayrıldı. Halen başkanlığını yaptığı Türkiye Kemik İliği Transplantasyon Vakfında değişik görevler aldı. Avrupa Hematoloji Birliği (EHA’)nde aktif görev yapan Dr. İlhan, eğitim ile ilgili ECAH’ın (European Committe in Accreditation of Hematology) kurul üyeliği yaptı. Provider Status olarak da Türkiye’de yapılan kongre ve kursların akreditasyonunda rol alarak CME kredilendirilmesinde Türk Hematologların önünü açtı. JACIE (Joint Acreditation Committe ISCT – EBMT) müfettişi olan Dr. İlhan aynı zamanda Türkiye sorumlusu oldu. MDS Foundation üyesi olan Dr. İlhan çalıştığı merkezi dünyadaki Exelent Center lerden birisi haline getirdi. 2005 yılında 30. ISH Dünya Hematoloji Kongresini İstanbul’da,15.ESFH Avrupa Aferez Kongresini Antalya’da başkanlığını yaparak ilklere imzasını attı. Balkan Hematoloji Birliği’nin kurulmasında önemli rol oynayan Dr. İlhan 2006 yılında Antalya’da yapılan I. Balkan Hematoloji Günlerinin onursal başkanlığını yaptı. 2003 -2006 yılları arasında Ankara Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Başkanlığı’ında kliniği uluslar arası standartlara getirmeye calıştı. 2008 yılında kurulan Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Derneğinde kurucu başkan olarak görev aldı. Mart 2009 ‘da EHA-CME tarafından akredite edilen 1. Ulusal Hücresel Tedavi kongresine başkanlık yaptı. Şubat 2010’da ulusal mezenkimal kök hücre sempozyumu düzenledi. Şubat 2011’de 2. Ulusal Hücresel Tedavi Kongresi Başkanlığını yaptı. 2012’de Türkiye’de yapılacak olan Dünya Aferez Kongresi Onursal Başkanıdır.

Sağlık Bakanlığında daha önce ilaç ruhsatlandırma ve etik kurullarda görev yapan Dr. İlhan, Fotoferez – Aferez Komisyonu Başkanlığı , Kemik İliği Nakli Bilimsel Kurul Başkanlığı yanı sıra Ulusal Organ Doku Hücre Koordinasyon Kurulu Başkanlığı’nı ,Kordon Kanı Bilimsel Kurulu ve Kök Hücre Araştırma Kurul Başkanlığını yapmaktadır. 100 den fazla Pub- Med’de kayıtlı dergilerde yayını bulunan Dr. İlhan,700’den fazla atıfı ve 860 EHA –CME kredisi vardır. Transfusion and Science ve Therapeutic Apheresis dergilerinin editorial board üyesidir.

İlgilendiği alanlar : Hücresel Tedavi ve Rejeneratif TIp , Kök Hücre Nakli, Lösemi, Lenfoma, Myeloma, MDS, Aplastik Anemi, Fotoferez, Terapötik Aferez ,Tümör aşısı, Kanser Kök Hücresi. ASH, EHA, ASFH, ISH, ISFA, ISCT, EBMT, ASBMT, IBMTR derneklerine üyedir.