DERNEK HAKKINDA

ÜYELİK İŞLEMLERİ

Derneğe Asıl üye olabilmek için;

  1. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.
  2. 18 Yaşını bitirmiş bulunmak.
  3. Dahiliye, Pediatri, Hematoloji uzmanı olmak veya Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış terapötik Aferez merkezinde en az 1 yıl çalışmış tıp doktoru olmak, Aferez bilim mastırı/doktorası yapmış ve Aferezde çalışmış olmak, Aferezde en az 3 yıldır çalışmış biyolog, hemşire veya teknisyen olmak.
  4. Üyelik başvurusu sırasında en az 2 dernek üyesini referans göstermek.

Yukarıdaki niteliklere sahip kişiler başvuru formunu doldurarak bir dilekçe ile dernek yönetimine başvururlar. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, istenen evrakları getirerek bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Üyelik başvurusu için alttaki belgenin doldurularak ıslak imzalı nüshasının dernek merkezine gönderilmesi gerekmektedir.

Üyelik formu için tıklayınız