DERNEK HAKKINDA

VİZYON MİSYON

Türk Aferez Derneği’nin Misyonu,

Türk Aferez Derneği, Türkiye’de aferez uygulamalarının standardizasyonu, uygulayıcıların eğitimi, ulusal ve uluslararası düzeyde terapötik aferez politikalarının oluşturulmasına destek olma amacı vardır.

Türk Aferez Derneği’nin Vizyonu,

Türkiye’de aferez işlemlerine ihtiyacı olan hastaların bu tedavi yöntemine ve kaliteli tedavi hizmete ulaşmalarını, aferez politikalarını oluşturarak, aferez merkezlerinin eğitim imkanlarını arttırarak kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Otorite ile aferez merkezleri arasında köprü olarak aferez merkezlerinin sorunlarının çözümlenmesine yardımcı olmaktır.