DERNEK HAKKINDA

YÖNETİM KURULU

Başkan
PROF. DR. HASAN ATİLLA ÖZKAN

1990-1997 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimini gerçekleştirmiştir. Uzmanlık eğitimini, 1998-2003 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda yapmıştır. Yandal uzmanlığı eğitimini, 2003-2007 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Hematoloji Bilim Dalı’nda tamamlamıştır. 2007-2011 yılları arasında Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesinde hematoloji uzmanı olarak çalışmıştır. 2011-2014 yılları arasında Gebze Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Kemik İliği Nakli Ünitesinde çalışmıştır. 2015 yılının Mart ayında doçent doktor unvanı almıştır. Çalışmalarına 2014 Ocak ayından itibaren Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD’ nda Hematoloji ve Kemik İliği Nakli Ünitesi Direktörü olarak devam etmektedir.

Başkan Yardımcısı
PROF. DR. FAHİR ÖZKALEMKAŞ

1987 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur,1988’de Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır; 1992’de İç Hastalıkları Uzmanı ve aynı kurumda 1995’de yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayarak Hematoloji Uzmanı olmuştur; 1996’da Yardımcı Doçent, 1999’da Doçent ve 2005’de Profesör unvanını almıştır. Temel ilgi alanları “hemaferezis”, “kök hücre nakli” ve “hematolojik maligniteteli hastalarda immün yetmezlik” dir. Halen Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesin’de İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı Başkanlıklarını ve Terapötik Aferez Merkez Sorumluluğunu yürütmektedir.

Genel Sekreter
Prof. Dr. İlknur KOZANOĞLU

1995 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1996-1998 yılları arasında Nevşehir’de pratisyen hekim olarak çalışmıştır. 1998 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Fizyoloji Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2003’de Fizyoloji Uzmanı olarak Başkent Üniversitesi Adana Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma merkezinde göreve başlamıştır. 2008 yılında Yardımcı Doçent, 2010’da Doçent ve 2016 yılında Profesör unvanını almıştır. Temel ilgi alanları ‘’kök hücre biyolojisi, hematoloji laboratuvarı, aferez teknikleri, kök hücre nakli ve nakil ünitelerinde kalite standartları’ dir. 2016 yılından bu yana JACIE denetçisi ve JACIE ulusal temsilcisidir. EBMT kalite yönetim grubu temsilcisidir. 2020 yılında ISLH Türkiye temsilciliğine seçilmiştir. Halen Başkent Üniversitesi Adana Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma merkezinde Aferez Ünitesinde medikal direktör, Hücre işleme ünitesinde direktör ve Hematoloji Laboratuvarında sorumlu hekim olarak görev yapmaktadır. Evli bir çocuk annesidir.

Araştırma Sekreteri
Doç. Dr. Ali Hakan KAYA

1999-2005 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimini yapmış, 2006-2010 yılları arasında İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniğinde uzmanlık eğitimini almıştır. Yandal uzmanlığı eğitimini, 2013-2017 yılları arasında Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniğinde tamamlamıştır. 2017-2018 yılları arasında Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hematoloji uzmanı olarak çalışmıştır. 2019 yılı Mart ayında doçent doktor unvanı almıştır. Çalışmalarına 2019 yılından itibaren İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hematoloji uzmanı olarak devam etmektedir.

SAYMAN
DOÇ. ERMAN ÖZTÜRK

1994-2000 yılında İÜ İstanbul Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimini aldı. Uzmanlık eğitimini 2001-2005 yılları arasında İÜ İstanbul Tıp Fakültesi’nde İç Hastalıkları AD’da tamamladı. 2006-2009 yılları arasında Trakya Ü Tıp Fakültesinde Hematoloji yan dal uzmanlığını yaptı. 2010-2014 yılları arasında Göztepe EAH’de mecburi hizmeti görevini yaptıktan sonra 2014-2018 yılları arasında Koç Üniversitesi Hastahanesi Hematoloji Kliniği Aferez Merkezi Sorumlusu olarak görev yaptı. 2018 yılından bu yana Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH’de görev yapmaktadır.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Dr. Hülya BİLGEN

1964’de Eskişehir’de doğdu. 1988’de İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nnde Tıbbi Biyoloji ve Genetik/ Transplantasyon İmmunolojisi doktorası yaptı. Tez konusu : Çocuklarda Allojeneik Kemik İliği Transpantasyonu Sonrası Kimerizm ve Prognoz İlişkisi” dir. İngiltere’de Transfusion Science Medicine eğitimi aldı. Esas çalışma alanı Hematopetik Kök Hücre toplama, işleme , dondurarak saklama ve Transfüzyon Tıbbı dır. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi , Adalet Meslek Yüksek Okulu, Sağlık Kurumları İşletmeciliği mezunu olan Dr.Bilgen Sağlık Hukuku alanında yüksek lisans yapmıştır. Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği yönetim kurulu üyesi olan Hülya Bilgen halen İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğretim üyesidir ve Medipol Mega Hastaneler Kompleksi’nde Kemik İliği Nakil Üniteleri Laboratuvar Sorumlusu, Terapötik Aferez Merkezi Teknik Sorumlusu ve Transfüzyon Merkezi Sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
YASİN YILDIRIM

2001 yılında Ankara ÜTF Terapötik Aferez Merkezi’nde teknisyen olarak göreve başladı. 2007 yılında Gazi Üniversitesi Kimya Bölümü’nü bitirdi. Halen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Terapötik Aferez Merkezi Teknik Sorumlusu ve Kalite Yöneticisi olarak görev yapmaktadır.