DERNEK HAKKINDA

YÖNETİM KURULU

BAŞKAN
PROF. DR. ALİ İRFAN EMRE TEKGÜNDÜZ

1998 yılında İÜ İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. İç hastalıkları uzmanlığını 2003 yılında İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Hematoloji yan dal uzmanlığını Trakya Ü Tıp Fakültesi'nde yaptı. 2009-2018 yılları arasında Ankara Onkoloji Eğ.Ar. Hastanesi Hematoloji ve Kök Hücre Nakil Kliniği'nde görev yapmıştır. 2018 yılından bu yana Memorial Bahçelievler Hastahanesi Hematoloji ve Kök Hücre Nakil Ünitesi Direktörü olarak çalışmaktadır.

İKİNCİ BAŞKAN
PROF. DR. FAHİR ÖZKALEMKAŞ

1987 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur,1988’de Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır; 1992’de İç Hastalıkları Uzmanı ve aynı kurumda 1995’de yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayarak Hematoloji Uzmanı olmuştur; 1996’da Yardımcı Doçent, 1999’da Doçent ve 2005’de Profesör unvanını almıştır. Temel ilgi alanları “hemaferezis”, “kök hücre nakli” ve “hematolojik maligniteteli hastalarda immün yetmezlik” dir. Halen Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesin’de İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı Başkanlıklarını ve Terapötik Aferez Merkez Sorumluluğunu yürütmektedir.

GENEL SEKRETER
DOÇ. DR. HASAN ATİLLA ÖZKAN

1990-1997 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimini gerçekleştirmiştir. Uzmanlık eğitimini, 1998-2003 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda yapmıştır. Yandal uzmanlığı eğitimini, 2003-2007 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Hematoloji Bilim Dalı’nda tamamlamıştır. 2007-2011 yılları arasında Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesinde hematoloji uzmanı olarak çalışmıştır. 2011-2014 yılları arasında Gebze Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Kemik İliği Nakli Ünitesinde çalışmıştır. 2015 yılının Mart ayında doçent doktor unvanı almıştır. Çalışmalarına 2014 Ocak ayından itibaren Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD’ nda Hematoloji ve Kemik İliği Nakli Ünitesi Direktörü olarak devam etmektedir.

ARAŞTIRMA SEKRETERİ
PROF. DR. LEYLAGÜL KAYNAR

2000 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. İç hastalıkları uzmanlığını ve Hematoloji yan dal uzmanlığını yine aynı üniversitede tamamladı. 2009 yılında Yrd. Doç., 2012 yılında da Doçentlik unvanını almaya hak kazandı. 2018 yılından itibaren de Profesörlük unvanını aldı. 2013 yılından itibaren de Erciyes Üniversitesi Aferez Ünitesi direktörü olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Sağlık Bakanlığı Aferez Kurulu Üyeliği görevini de yürütmektedir. Halen Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı’nda ve Kök Hücre Merkezinde görev yapmaktadır.

SAYMAN
DR. ERMAN ÖZTÜRK

1994-2000 yılında İÜ İstanbul Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimini aldı. Uzmanlık eğitimini 2001-2005 yılları arasında İÜ İstanbul Tıp Fakültesi’nde İç Hastalıkları AD’da tamamladı. 2006-2009 yılları arasında Trakya Ü Tıp Fakültesinde Hematoloji yan dal uzmanlığını yaptı. 2010-2014 yılları arasında Göztepe EAH’de mecburi hizmeti görevini yaptıktan sonra 2014-2018 yılları arasında Koç Üniversitesi Hastahanesi Hematoloji Kliniği Aferez Merkezi Sorumlusu olarak görev yaptı. 2018 yılından bu yana Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH’de görev yapmaktadır.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
FİGEN AYDOĞAN

1991 yılında Trakya Üniversitesi SHMYO mezun oldu. 2011 yılında Beykent Üniversitesi Sağlık Kurumları ve Hastane Yönetimi Yüksek Lisans programını tamamladı. 1993 yılından buyana halen İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hematoloji BD'da çalışmaktadır.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
YASİN YILDIRIM

2001 yılında Ankara ÜTF Terapötik Aferez Merkezi’nde teknisyen olarak göreve başladı. 2007 yılında Gazi Üniversitesi Kimya Bölümü’nü bitirdi. Halen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Terapötik Aferez Merkezi Teknik Sorumlusu ve Kalite Yöneticisi olarak görev yapmaktadır.