Terapötik Aferez Eğitimi


Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 11.07.2017 tarih ve 7483-1629-229-E.612 sayılı yazısı ile “Terapötik Aferez Eğitim Standartları” gereğince Terapötik Aferez Eğitimi düzenleneceği bildirilmiştir.

Eğitime katılmak isteyen sağlık personeli ile ilgili duyurular, hastanelerin ilgili birimlerine yapılmaktadır.

Eğitim almak isteyen üyelerimiz aşağıda yer alan eğitim merkezleri ile iletişime geçebilirler.

Sayın üyelerimizin bilgilerine sunulur.