DERNEK HAKKINDA

YÖNETİM KURULU

Başkan
Prof. Dr. Hasan Atilla ÖZKAN

1990-1997 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimini gerçekleştirmiştir. Uzmanlık eğitimini, 1998-2003 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda yapmıştır. Yandal uzmanlığı eğitimini, 2003-2007 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Hematoloji Bilim Dalı’nda tamamlamıştır. 2007-2011 yılları arasında Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesinde hematoloji uzmanı olarak çalışmıştır. 2011-2014 yılları arasında Gebze Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Kemik İliği Nakli Ünitesinde çalışmıştır. 2015 yılının Mart ayında doçent doktor unvanı almıştır. Çalışmalarına 2014 Ocak ayından itibaren Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD’ nda Hematoloji ve Kemik İliği Nakli Ünitesi Direktörü olarak devam etmektedir.

2. Başkan
Dr. Hülya BİLGEN

1964’de Eskişehir’de doğdu. 1988’de İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nnde Tıbbi Biyoloji ve Genetik/ Transplantasyon İmmunolojisi doktorası yaptı. Tez konusu : Çocuklarda Allojeneik Kemik İliği Transpantasyonu Sonrası Kimerizm ve Prognoz İlişkisi” dir. İngiltere’de Transfusion Science Medicine eğitimi aldı. Esas çalışma alanı Hematopetik Kök Hücre toplama, işleme , dondurarak saklama ve Transfüzyon Tıbbı dır. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi , Adalet Meslek Yüksek Okulu, Sağlık Kurumları İşletmeciliği mezunu olan Dr.Bilgen Sağlık Hukuku alanında yüksek lisans yapmıştır. Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği yönetim kurulu üyesi olan Hülya Bilgen halen İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğretim üyesidir ve Medipol Mega Hastaneler Kompleksi’nde Kemik İliği Nakil Üniteleri Laboratuvar Sorumlusu, Terapötik Aferez Merkezi Teknik Sorumlusu ve Transfüzyon Merkezi Sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

Araştırma Sekreteri
Prof. Dr. Selami Koçak TOPRAK

Doğum Tarihi:13.09.1970
1995 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olarak tıp doktoru unvanını aldı. Aynı fakültede 2001'de iç hastalıkları uzmanı, 2005'de hematoloji uzmanı oldu. 2001-2002 yılları arasında (9 ay) Paris’de Hopital Hotel Dieu Onkoloji Lab.’da anjiyojenez çalıştı. Gaziantep'de yaptığı devlet hizmeti yükümlülüğünü takiben Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalıştı. 2013 yılında doçent oldu. 2018 yılında 3 ay süreyle ASH bursu ile ABD’de Weill Cornell Üniversitesi’nde nakil ünitesinde staj yaptı. Halihazırda Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji BD'de öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Türk Hematoloji Derneği (Eritrosit Hastalıkları ve Hemoglobin Bilimsel Alt Komitesi ikinci sekreteri, 2011-2013) Avrupa Hematoloji Derneği (#5616) Hemaferez Derneği Ankara Tabip Odası (Türk Tabipleri Birliği) Türk Gastroenteroloji Derneği TÜMÖD (Tüm Öğretim Elemanları Derneği, Genel Sekreter Yardımcısı, 2010-2012; 2012-2014; 2014-2016, 2016-2018, 2018- ) LLM Derneği (Lösemi Lenfoma Miyelom Derneği) Genel Sekreteri (2015-2018, 2018-)

Genel Sekreter
Doç. Dr. Erman ÖZTÜRK

1994-2000 yılında İÜ İstanbul Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimini aldı. Uzmanlık eğitimini 2001-2005 yılları arasında İÜ İstanbul Tıp Fakültesi’nde İç Hastalıkları AD’da tamamladı. 2006-2009 yılları arasında Trakya Ü Tıp Fakültesinde Hematoloji yan dal uzmanlığını yaptı. 2010-2014 yılları arasında Göztepe EAH’de mecburi hizmeti görevini yaptıktan sonra 2014-2018 yılları arasında Koç Üniversitesi Hastahanesi Hematoloji Kliniği Aferez Merkezi Sorumlusu olarak görev yaptı. 2018 yılından bu yana Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH’de görev yapmaktadır.

Sayman
Doç. Dr. Ali Hakan KAYA

1999-2005 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimini yapmış, 2006-2010 yılları arasında İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniğinde uzmanlık eğitimini almıştır. Yandal uzmanlığı eğitimini, 2013-2017 yılları arasında Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniğinde tamamlamıştır. 2017-2018 yılları arasında Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hematoloji uzmanı olarak çalışmıştır. 2019 yılı Mart ayında doçent doktor unvanı almıştır. Çalışmalarına 2019 yılından itibaren İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hematoloji uzmanı olarak devam etmektedir.

Yönetim Kurulu Üyesi
Ali GÜL

2002 yılı İlk Yardım ve Acil bakım Teknikerliği bölümü mezunu, 2003 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Aferez Teknikeri olarak göreve başlamış, 2005 yılında B.U.Ü.T.F Dr. Raşit Durusoy Kan Merkezi’ nden Kan Bankacılığı Uygulamaları Eğitim sertifikası almış ve 2 yıl aktif çalışmış, 2007 yılında Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi Terapötik Aferez Merkezinde 6 aylık Kök Hücre Aferezi (Toplama, Kryoprezervasyon, Nakil) eğitimi almış, 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nde 3 aylık Aferez sertifika eğitimi almış, 2015 yılı Anadolu Ünv. Sağlık Kurumları yönetimi bitirmiş, 2016 yılı Sağlık Bakanlığı Kemik iliği bilgi sistemi (Kibs) sertifika programına katılmış, 2020 Sağlık Bakanlığı Türkök iş süreçleri yönetimi sertifika eğitimi programına katılmıştır. Halen Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hematoloji B.D Terapötik Aferez Merkezinde Aferez Teknikeri olarak bunun yanı sıra Türkök iş süreçleri yönetimi ve KİBS veri takibi görevlerini aktif olarak yürütmektedir.

Yönetim Kurulu Üyesi
Doç. Dr. Seval AKPINAR

2001 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2009 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda İç Hastalıkları uzmanlık eğitimini aldı. 2013 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı’nda eğitimini tamamlayarak Hematoloji uzmanı oldu. 2013-2017 yılları arasında Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yaptı. Mayıs 2012-Ağustos 2012, Mart 2015–Ekim 2015, Temmuz 2016- Şubat 2017 dönemlerinde Ankara Dr. Abdurahman Yurtarslan Onkoloji Hastanesi Hematoloji ve Kök Hücre Nakil Kliniği’nde kök hücre nakil eğitimi amaçlı bulundu. Temmuz 2017’den itibaren Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı ve Ekim 2019’dan itibaren Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi Kök Hücre Nakli Ünitesinde sorumlu doktor olarak görev yapmaktadır. Şubat 2023’de doçentlik ünvanını aldı.